Cấu Trúc Furthermore – Cách Dùng Chuẩn Trong Tiếng Anh & Ví Dụ

Cấu Trúc Furthermore trong tiếng anh được sử dụng khá phổ biến. Tuy nhiên đối với những người mới học thì việc sử dụng đúng It is the first time trong các trường hợp còn gặp nhiều khó khăn. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách sử dụng Furthermore qua bài viết sau

“FURTHERMORE” TRONG TIẾNG ANH NGHĨA LÀ GÌ?

“FURTHERMORE” là một liên từ có tác dụng nối hai câu, hai vế câu. Trong Tiếng Anh, “FURTHERMORE”  có nghĩa là: “in addition; more importantly” – Thêm vào đó, quan trọng hơn, hơn nữa, vả lại.

“FURTHERMORE” được phát âm là /ˈfɝː.ðɚ.mɔːr/

Ví dụ:

 • The university is beautiful. Furthermore, it’s in a great convenient traffic location. 

 • Trường đại học rất đẹp. Hơn nữa, nó nằm ở vị trí tuyệt vời với giao thông thuận tiện.

 

 • I don’t know what happened to Tom, and furthermore, that’s none of my business.

 • Tôi không biết có chuyện gì xảy ra với tôi, vả lại, đấy chẳng phải việc của tôi.

CÁCH DÙNG “FURTHERMORE” TRONG TIẾNG ANH

“FURTHERMORE” là liên từ dùng để bổ sung thông tin hoặc nhấn mạnh vào ý quan trọng hơn. Nó thường nằm ở vị trí đầu câu hoặc giữa câu, bắt đầu cho một mệnh đề nằm sau mệnh đề chính phía trước.

Ví dụ: 

 • Computer games are getting cheaper day by day. Furthermore, their quality is improving.

 • Trò chơi điện tử ngày càng rẻ hơn. Hơn nữa, chất lượng lại ngày được cải thiện tốt hơn.

 

 • We are still waiting for the table we ordered two months ago, and furthermore, we have been overcharged for our last order.

 • Chúng tôi vẫn đang đợi chiếc bàn chúng tôi đặt hàng từ hai tháng trước, hơn nữa, chúng tôi còn bị tính phí quá cao cho đơn đặt hàng cuối cùng của mình.

CÁC TỪ ĐỒNG NGHĨA VÀ TRÁI NGHĨA

“FURTHERMORE” đồng nghĩa với:

Từ vựng

Nghĩa Tiếng Việt

moreover

Hơn thế nữa

additionally

Ngoài ra

in addition

Ngoài ra

as well as

cũng như

besides

bên cạnh đó

likewise

tương tự vậy

not to mention

chưa kể

Ví dụ: 

 • She’s one of the kindest and most intelligent, not to mention beautiful woman I know.

 • Cô ấy là một trong những người phụ nữ tốt bụng và thông minh nhất, chưa kể đến còn rất xinh đẹp mà tôi biết.

 

 • Just water these plants once a week, and likewise the ones in the kitchen.

 • Chỉ cần tưới cho những cây này một tuần một lần, và tương tự như vậy với các cây ở trong nhà bếp.

 

 • He won’t mind if you’re late, besides, it’s hardly your fault.

 • Anh ấy không để ý chuyện bạn có đến muộn đâu, vả lại, đó cũng không phải lỗi của bạn.

 

 • You have a responsibility to your families as well as to yourself.

 • Anh có trách nhiệm với gia đình của mình cũng như có trách nhiệm với bản thân mình.

 

 • In addition to his apartment in New York city, he has a villa in Roma and a castle in Italy.

 • Ngoài một căn hộ ở New York ra, anh ấy sở hữu một villa ở Roma và một tòa lâu đài ở Ý.

 

 • Additionally, you will receive a travel surcharge in case business requires.

 • Ngoài ra, anh sẽ nhận được phụ phí trợ cấp đi lại trong trường hợp công việc yêu cầu.

 

 • Mike enjoys running, moreover, is good at it.

 • Mike thực sự thích chạy, hơn nữa, còn chạy rất giỏi nữa.

PHÂN BIỆT “FURTHERMORE” VỚI CÁC LIÊN TỪ BỔ SUNG THÔNG TIN KHÁC

 “FURTHERMORE” và MOREOVER có ý nghĩa và cách sử dụng tương tự nhau, vị trí ở đầu hoặc giữa câu với mục đích cung cấp, bổ sung thêm thông tin.

Ví dụ: 

 • He is very handsome and clever. Furthermore, his father is very rich.

 • Anh ấy rất đẹp trai và thông minh. Hơn nữa, bố anh ấy lại rất giàu.

 

 • Smoking is a bad habit; moreover, it costs you a lot of money. 

 • Hút thuốc là một thói quen xấu, hơn nữa, nó ngốn của bạn một đống tiền.

 NOT ONLY… BUT ALSO/AS WELL

Lưu ý: But also + N/mệnh đề N hoặc But + S + V + ALSO

Cấu trúc này có nghĩa là Không chỉ…. mà còn, cũng dùng để bổ sung thêm thông tin cho mệnh đề đã nêu.

Ví dụ: 

 • The statue is not only valuable but also a work of art.

 • Bức tượng không chỉ có giá trị mà còn là một công trình nghệ thuật.

 

 • The apartment was not only large but (was/it was) also convenient.

 • Căn hộ không chỉ rộng mà còn vô cùng tiện nghi

AS WELL AS + Danh từ/ Mệnh đề/ V-ing

Ví dụ:  

 • They robbed a bank as well as a jewelry store.

 • Bọn họ cướp một ngân hàng và cả một cửa hàng trang sức.

 

 • As well as being sent to prison, they were fined $5000.

 • Cùng với việc bị tống vào tù, họ bị phạt tới 5000 đô.

 TOO/ AS WELL/ NOT EITHER, các cấu trúc này thường được dùng trong văn nói, và đặt ở cuối mệnh đề phụ.

Ví dụ: 

 • They like Korean food. We like Korean food too/as well.

 • Họ rất thích đồ ăn Hàn Quốc. Chúng tôi cũng vậy, cũng thích đồ ăn Hàn Quốc.

 

 • He isn’t a very nice and polite person. He has not got any friends either.

 • Anh ấy không phải người tốt và cư xử lịch sự. Anh ấy cũng chẳng có nhiều bạn bè.

Trên đây là Cấu Trúc Furthermore & cách sử dụng như thế nào cho đúng trong các trường hợp. Hy vọng bài viết này hữu ích với bạn khi học Tiếng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *